Servei de vigilància, informació i comunicació d’oportunitats de finançament de la recerca.

Clients

IDIBELL, UB

Característiques del servei

Plataforma personalitzada d’informació sobre programes de finançament.

Vigilància permanent de les actualitzacions i les novetats rellevants dels programes de finançament estratègics pel client.

Servei periòdic de comunicació sobre els programes monitoritzats.

Assessorament i acompanyament al client en la identificació de noves oportunitats de finançament.

Objectius

Mantenir la comunitat científica permanentment informada en matèria de finançament de la recerca.

Millorar la qualitat de la comunicació i, com a resultat, la capacitat de planificació.

Publicat on General.