Redacció i gestió de projectes per concòrrer a convocatòries competitives de recerca.

Suport jurídic al projecte de la Barcelona GSE per a l’obtenció de l‘acreditació com a centre d’excel·lència Severo Ochoa

• Justificació de l’elegibilitat del centre davant de l’entitat convocant.
• Assessorament en el procés competitiu i en la gestió del projecte.
• Subvenció de 4M€ en 4 anys.
 

Suport a la redacció i la gestió del projecte CulturPro, liderat per la UdG

• En el marc del programa de cooperació transfronterera POCTEFA (Interreg-Feder).
• Anàlisi de requisits i conversió de la idea inicial en un projecte elegible.
• Redacció del projecte i elaboració del pressupost.
• Direcció de l’execució i justificació.
• Subvenció de 600m€ en 3 anys.

Publicat on General.