LA NOSTRA PROPOSTA DE VALOR
5 Raons per a treballar amb link
LINK posa a l’abast dels clients la següent proposta de valor:
01
Visió global per alinear les polítiques i projectes a desenvolupar amb les prioritats estratègiques del client i amb les tendències detectades a nivell europeu i mundial.
02
Comprensió de les exigències d’un projecte institucional: bona pràctica, originalitat, innovació, coherència i reforçament de les línies polítiques, visibilitat i tangibilitat del resultat i rendició de comptes.
03
Experiència en la gestió pública. Per tant, coneixement dels obstacles i les formes de superar-los així com dels instruments per a l’impuls de les polítiques i les formes d’activar-los.
04
Connexió amb els centres i les persones generadores de coneixement i informació a Catalunya. Per tant, el contacte i la coordinació amb els grups que poden donar millor resposta a la necessitat del client.
05
Coneixement i de les diverses fonts d’obtenció de finançament necessàries per dur a terme els projectes. Gestió de la negociació, tramitació i captació de subvencions específiques de l’administració, contractes amb empreses i finançament competitiu.

ELS NOSTRES SERVEIS

Els nostres serveis abasten un ampli espectre en l’àmbit de la planificació,
la gestió i el finançament de la formació superior, la recerca i la innovació, entre ells:

ALGUNS PROJECTES