Concepció i impuls de plans estratègics i de viabilitat

Clients: iCERCA, IREC

Objectius

Avaluació de la viabilitat de centres de recerca.

Identificació i avaluació d’alternatives de viabilitat científica, econòmica i de gestió.

Realització de plans de reestructuració que garanteixin la viabilitat de les activitats de recerca.

Assessorament i suport per a l’aprovació i la implementació de plans

Suport a la Direcció en la reorientació estratègica de centres de recerca

Publicat on General.