Universitats: sinergies amb la marca Barcelona

En els darrers vint anys Catalunya ha estat fent unes inversions universitàries de primer ordre. Actualment disposem de facultats i campus ben dissenyats, ben equipats, ben connectats amb el món de la recerca i també amb el món de l’empresa. Naturalment, tot és millorable, però els successius governs han mantingut una inversió sostinguda i això es nota.

MarcaBarcelona

L’actual crisi i l’ofec financer de la Generalitat poden malbaratar aquest patrimoni, que és de tots. Les universitats estan cridades a diversificar ingressos per poder mantenir la qualitat de les seves instal·lacions i ensenyaments. La marca Barcelona pot ser un actiu important per atreure ingressos via internacionalització. El món universitari i la marca Barcelona comparteixen valors com creativitat, innovació o qualitat.

L’atractiu de Barcelona, sumat a la qualitat del sistema universitari català, ha de permetre posicionar Catalunya en el mercat mundial de l’educació superior. Cal generar projectes innovadors, recombinant actius i agents, creant noves empreses, institucions i aliances. Cal trobar la manera de generar ingressos per l’exportació d’aquest gran actiu que és el nostre sistema universitari, amb l’objectiu de poder continuar gaudint-lo.

Universitats_MarcaBarcelona

Publicat on
Etiquetes: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

L’estat de la innovació europea: Progrés general però creixen les diferències entre territoris

Cada cop més, el creixement econòmic està relacionat amb la capacitat per canviar i innovar. Dos informes publicats per la Comissió Europea (CE) constaten el progrés general de la innovació europea però també que les diferències territorials encara són força importants i disminueixen lentament.

20140500_Post_EstatInnovacioEuropea_Scoreboard

L’informe «Innovation Union Scoreboard 2014» mostra que el panorama de la innovació a la Unió Europea (UE) segueix sent relativament estable, amb Suècia al capdavant, seguida per Dinamarca, Alemanya i Finlàndia. D’altra banda, Portugal, Estònia i Letònia són els països que més han millorat en els últims anys. A més, l’informe detecta un retrocés de la situació de la innovació a l’Estat espanyol. En aquest marc, Espanya se situa en el lloc 17è dels 28 estats membres, un esglaó més avall de la posició que ocupava l’any 2013.

Per a aprofundir en el tema, podeu consultar els informes complets al lloc web de la CE.

20140500_EstatInnovacioEuropea

Etiquetes: , , , , , , , , ,

ICAC, ICRPC i IPHES signen un nou conveni SUMA d’ajut al finançament per a la integració d’aquests tres centres de recerca

És una nova fase del programa SUMA 2013 que impulsa el govern català per assolir estructures integrades de major massa crítica i competitivitat científica.

L’ICAC (Institut Català d’Arqueologia Clàssica), l’ICRPC (Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural) i l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) han signat un nou conveni amb la Institució CERCA per rebre ajut en el finançament del projecte d’integració que aquests tres organismes han presentat dins el Programa SUMA 2013.

20140300_NouConveniSUMA

El conveni el van signar els directors dels tres centres d’investigació esmentats: Joan Gómez, ICAC; Joaquim Nadal, ICRPC; Eudald Carbonell, IPHES, i el de la institució CERCA, Lluís Rovira.

El nou conveni pertany a la convocatòria SUMA 2013 i té per objecte accelerar un seguit d’accions de tipus estratègic i organitzatiu orientades totes elles a fer avançar l’esmentada integració amb el propòsit d’assolir major massa crítica i competitivitat científica.

Etiquetes: , , , , ,

Conferència i Taller pràctic NIH: US Federal Research Grants in Health

Els National Institutes of Health (NIH), formen part del Departament de Salut i Serveis Externs del dels EUA. L’NIH està format per 27 instituts i centres, cada un amb un programa específic d’investigació.

NIH és la principal font de finançament per la investigació mèdica en el món amb un pressupost anual d’uns 30B de dòlars. Aproximadament el 80% del finançament de l’ NIH es destina a donar ajudes d’investigació, tant per organitzacions americanes com estrangeres. Cada any reben més de 80.000 sol·licituds i se’n financen aproximadament un 15%.

20140314_Taller_US Federal Research Grants in Health

Punts a tenir en compte abans de sol·licitar un ajut de l’NIH des de fora dels EUA.

  • L’administració d’aquests requereixen una càrrega burocràtica molt alta, és imprescindible tenir el recolzament institucional necessari. El temps estimat per poder registrar-se com a institució és d’uns 3 mesos.
  • S’ha d’anar amb molta cura en els aspectes legals, és necessari assignar un representant legal que pugui respondre davant les autoritats dels EUA, a aquesta figura se’l anomena Authorized Organization Representative (AOR) i Signing Officials (SO).
  • Son ajuts altament competitius, el temps mínim necessari per preparar una proposta és de 3 mesos.
  • Una bona manera de saber si la institució compleix amb tots els requisits per administrar aquest ajuts és intentar complimentar el formulari Foreign Organization System (FOS), aquest serà el mateix que faran servir en cas de rebre una revisió per part de l’NIH.

Recomanacions per tenir èxit en la presentació de la proposta.

  • És molt important familiaritzar-se amb els mecanismes de finançament que fan servir i amb la pàgina Grants.gov per poder trobar les oportunitats de finançament.
  • Abans d’enviar una proposta s’ha de comprovar l’elegibilitat per institucions estrangeres.
  • És essencial associar-se amb una universitat dels EUA per presentar-se, triar una del les 100 millors univesritats augmentarà les possibilitats d’èxit doncs aquestes s’emporten casi el 80% dels ajuts d’agències federals. Els estats de California, Maryland, Virgina, Texas i Massachusets s’enduen el 50% dels ajuts.
  • Els sol·licitants de fora del EUA han de demostrar que disposen d’unes condicions úniques respecte als sol·licitants dels EUA, per nivell d’excel·lència, recursos, població, entorn etc.
  • El GPRA Act obliga als revisors de la proposta entregar una resposta argumentada de 10 pàgines, en cas de ser descartats, aquest document és molt valuós per poder presentar-se en el futur doncs ens donarà pautes molt útils.
  • La taxa d’èxit augmenta d’un 15% a un 40% en cas de què ens permetin tornar a enviar la sol·licitud, sempre que es segueixin les recomanacions dels revisors.

Adjuntem les presentacions d’IDIBELL: NIH presentation i NIH Workshop Barcelona

Etiquetes: , , , ,