Assessorament per a la implementació i el disseny de polítiques i projectes

Fundació “la Caixa”

Projecte: Anàlisi i proposta de millores del programa de beques de doctorat en biomedicina de la Fundació “la Caixa”

Objectiu: Actualitzar el programa, d’acord amb les pràctiques generalment acceptades en finançament i gestió

Garantir l’impacte internacional del programa.

Adaptar els diversos aspectes del programa al marc normatiu.

Formular una convocatòria i una Guia d’avaluació

Publicat on General.