Acompanyament de processos de desenvolupament institucional

Clients:  GSEIdEC

Projectes: Transformació de l’Institut d’Educació Contínua (IdEC) de la UPF en un centre adscrit.

Reconeixement de la Barcelona GSE com a institut universitari de recerca adscrit a la UAB i la UPF

Funcions

Concepció de la solució per encaixar la necessitat del client en el panorama normatiu.

Negociació amb les administracions implicades.

Seguiment de les diverses fases del procés i resolució dels eventuals obstacles.

Acompanyament en el desplegament dels projectes per als qual es va cercar la solució inicial.

 

Publicat on General.