159 entitats catalanes han acumulat 1.979 participacions en projectes de l’FP7

Segons l’Informe Framework Programme (FP), per entitats no empresarials, per plans, programes, modalitats i ambits CONACIT un total de 159 entitats catalanes han acumulat 1.979 participacions en projectes de l’FP7. Per la seva banda, les entitats valencianes han sigut 53 (562 participacions) i les balears, 12 (71 participacions).

El gràfic mostra la distribució segons l’especialització temàtica per àmbits CONACIT de les entitats participants, amb un predomini clar de l’enginyeria i l’arquitectura (32,5 %).

Gràfic 1 de l'7FP

D’altra banda, el repartiment per programes de les participacions d’entitats no empresarials evidencia un predomini de les Marie Curie Actions (FP7-PEOPLE) (24,2 %), seguides pels programes FP7-ICT (18,1 %); FP7-HEALTH (10,6 %); FP7-NMP (7,7 %); Research for the Benefit of SMEs (FP7-SME) (6,5 %); i, per últim, FP7-ENVIRONMENT (6 %).

Respecte a les entitats, la majoria de les participacions es concentren als centres de recerca i a les universitats. Pel que fa als primers, a Catalunya els centres CERCA presenten 588 participacions respecte a les 286 dels instituts del CSIC. Per centres, cal destacar el CRG (56 participacions); l’ICFO (50); l’ICM (48); l’IBEC (42); el CIMNE (38); l’IDIBAPS (33); i, finalment, l’IMEDEA (30). D’altra banda, les universitats amb un nombre més elevat de participacions són la UPC (146); la UAB (140); la UB (128); la UPF (127); i la UPV (113).

Publicat on General.